Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz eCall identifier

term
eCall identifier
termín
identifikátor eCall
definition

one of two mandatory information element bits (flags) included in the emergency call set-up message that may be used by the mobile network to filter and route automatically and manually initiated eCalls to a designated PSAP

definice

jeden nebo dva bity informačního prvku (diskriminátor/flag) obsažené v nastavení tísňové zprávy, které mohou být použity mobilní sítí k filtrování a směrování automaticky nebo manuálně aktivovaných eCall volání k příslušnému PSAP

standard (extrakt)