Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz eCall service

term
eCall service
termín
služba eCall
definition

end-to-end emergency service to connect occupants of an affected vehicle to the most appropriate PSAP via an audio link across a PLMN together with the transfer of a minimum set of data to the PSAP

definice

tísňová služba pro spojení cestujících poškozeného vozidla s nejvhodnějším PSAP prostřednictvím hlasového spojení přes síť PLMN, společně s přenosem minimálního souboru dat do PSAP

standard (extrakt)