Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz eCall transaction

term
eCall transaction
termín
transakce eCall
definition

establishment of a mobile wireless communications session across a public wireless communications network and the transmission of a minimum set of data from a vehicle to a public safety answering point and the establishment of an audio channel between the vehicle and the PSAP

definice

ustavení relace mobilní bezdrátové komunikace přes veřejnou mobilní bezdrátovou síť a přenos minimálního souboru dat z vozidla do centra tísňového volání a ustavení hlasového kanálu mezi vozidlem a Centrem PSAP

standard (extrakt)