Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz early

term
early – SIRI
termín
předjetí
definition

a categorisation used in data presentations to indicate that the vehicle has been classified as Early against some criteria. The status of Early will be derived from the real-time progress data. This term should be contrasted with SCHEDULE DEVIATION which specifies the deviation from schedule in seconds.

definice

<SIRI> kategorizace příjezdu/odjezdu vozidla užívaná při prezentaci dat, udávající, že vozidlo přijelo/odjelo dříve oproti jízdnímu řádu, a je tedy podle stanovených kritérií klasifikováno jako předjeté

POZNÁMKA 1 k heslu Status předjetí je odvozen od časových údajů v reálném čase.

POZNÁMKA 2 k heslu Tento termín by měl být odlišen od termínu odchylka od jízdního řádu, která stanovuje tolerovanou odchylku od jízdního řádu v sekundách.

standard (extrakt)