Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz facilities

term
facilities
termín
zařízení
definition

layer that sits on top of the communication stack and helps to provide data interoperability and reuse, and to manage applications and enable dynamic real time loading of new applications

definice

horní vrstva komunikačního zásobníku, která pomáhá k poskytování interoperability a opakovaného využití dat, v řízení aplikací a umožnění dynamického nahrávání nových aplikací v reálném čase