Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz functional viewpoint

term
functional viewpoint
termín
funkční rovina
definition

one of several architectural viewpoints of the system of interest, showing the functionality that will be needed to fulfil the requirements expressed in the user needs, this functionality being shown as a series of functions and data stores plus the data flows between them and the data flows between the functions and the terminators

definice

rovina znázorňující funkcionalitu, která je potřebná ke splnění požadavků vyjádřených v potřebách uživatelů

POZNÁMKA 1 k heslu Funkcionalita je vykreslena jako soubor funkcí a datových skladů plus toky dat mezi nimi a toky dat mezi funkcemi a terminátory.

standard (extrakt)