Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz funkčnosti

termín
funkčnost
term
functionality
definice

skupina parametrů, které jsou schopny měřit funkční charakteristiky systému EFC

POZNÁMKA 1 k heslu Parametry funkčnosti mohou zahrnovat charakteristiky spojení, aplikace, vozidla a dopravního provozu.

definition

group of parameter which are able to measure the performance of an EFC system, e.g. communication, application, vehicle and traffic characteristics

standard (extrakt)