Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz fyzické rovině

termín
fyzická rovina
term
physical viewpoint
definice

rovina znázorňující, jak lze funkcionalitu z funkční roviny přiřadit různým fyzickým místům a sloučit do jednotlivých stavebnicových prvků

definition

one of several architectural viewpoints of the system of interest, showing how the functionality from the functional viewpoint can be allocated to different physical locations and combined into different building blocks

standard (extrakt)