Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz heterogeneous handover

term
heterogeneous handover
termín
heterogenní přenos
definition

process by which a communication link is switched from one virtual communication interface to another one of a different medium type

definice

proces, kterým je komunikační spoj přepnut z virtuálního komunikačního rozhraní na jiné rozhraní odlišného typu média

standard (extrakt)