Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz heterogenní přenos

termín
heterogenní přenos
term
heterogeneous handover
definice

proces, kterým je komunikační spoj přepnut z virtuálního komunikačního rozhraní na jiné rozhraní odlišného typu média

definition

process by which a communication link is switched from one virtual communication interface to another one of a different medium type

standard (extrakt)