Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz homogeneous handover

term
homogeneous handover
termín
homogenní přenos
definition

process by which a communication link is switched from one virtual communication interface to another one of the same medium type

definice

proces, kterým je komunikační spoj přepnut z virtuálního komunikačního rozhraní na jiné rozhraní stejného typu média

standard (extrakt)