Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz homogenním přenosem

termín
homogenní přenos
term
homogeneous handover
definice

proces, kterým je komunikační spoj přepnut z virtuálního komunikačního rozhraní na jiné rozhraní stejného typu média

definition

process by which a communication link is switched from one virtual communication interface to another one of the same medium type

standard (extrakt)