Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz hraniční router stanice ITS

termín
hraniční router stanice ITS
term
ITS-S border router
definice

router stanice ITS s přidanou funkcí, která poskytuje připojení k dalším uzlům ITS komunikace po externí síti

definition

ITS-S router with additional functionality that provides connectivity to other ITS communication nodes over external networks

standard (extrakt)