Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz identifikátor spojení

termín
identifikátor spojení
term
link identifier
definice

jedinečná adresa pro spojení s mobilním zařízením

definition

unique address used for addressing the mobile equipment

standard (extrakt)