Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz in-vehicle equipment provider

term
in-vehicle equipment provider
termín
poskytovatel zařízení ve vozidle
definition

provider of 'eCall' in-vehicle equipment which is given access to the relevant minimum set of data by the vehicle manufacturer for a vehicle in order to effect the 'eCall' service

NOTE 1 to entry The in-vehicle equipment provider may be the vehicle manufacturer or the provider of aftermarket equipment that is given access to MSD data by the vehicle manufacturer.

definice

poskytovatel zařízení ve vozidle eCall, kterému je výrobcem vozidla umožněn přístup k příslušnému minimálnímu souboru dat vozidla, pomocí kterého lze službu eCall provozovat

POZNÁMKA 1 k heslu Poskytovatelem zařízení ve vozidle může být výrobce vozidla nebo poskytovatel autopříslušenství, kterému je výrobcem vozidla dán přístup k příslušnému minimálnímu souboru dat vozidla.

standard (extrakt)