Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz indikace stavu

termín
indikace stavu
term
status indication
definice

indikace stavu systému, jako zapnuto/vypnuto, porucha a nezpůsobilost

definition

indication of system status

NOTE Examples of status indication are on/off, failure and incapable.

standard (extrakt)