Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz informace pro cestující

termín
informace pro cestující
term
passenger information
definice

činnosti související s informováním cestujících o plánovaných i aktuálních dopravních službách

definition

all activities related to informing the users either about the planned or about the actual transportation services