Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz jízdního pruhu

termín
jízdní pruh
term
lane
definice

oblast vozovky, na které se předpokládá výskyt pohybujícího se vozidla, bez jakýchkoliv překážek vyvolávajících potřebu řidiče měnit dráhu vozidla

definition

area of roadway that a vehicle would be expected to travel along in the absence of any obstruction without the driver’s desire to change the path of travel

standard (extrakt)