Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz kanálu

termín
kanál
term
channel
definice

cesta určená pro přenos informací

definition

information transfer path

standard (extrakt)
termín
kanál
term
channel
definice

<DSRC> přenosové pásmo o šířce 5 MHz, označené odkazem na svůj střední downlink kmitočet

definition

for DSRC, a channel is indicated by reference to the downlink centre frequency of one up to four frequency bands with 5 MHz width each

standard (extrakt)