Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz klíč

termín
klíč
term
key
definice

sled řídicích symbolů kryptografické transformace, tj. šifrování, dešifrování, kryptografická kontrola, generování podpisu nebo ověřování podpisu

definition

sequence of symbols that controls the operations of a cryptographic transformation (e.g. encipherment, decipherment, cryptographic check function computation, signature generation, or signature verification)

standard (extrakt)