Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz komunikační síť

termín
komunikační síť
term
communications network
definice

souhrn komunikace mezi OBE a dalšími částmi pokrádežového systému, což zahrnuje infrastrukturní síť a rozhraní

definition

totality of communications between the OBE and other items of the ATSVR (which includes the Infrastructure Network and all the interfaces defined EN 15213-1)

standard (extrakt)