Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz komunikačních relací

termín
komunikační relace
term
communication session
definice

spojení dvou nebo více bezdrátových zařízení, mezi kterými může existovat fungující spojení pro vzájemnou výměnu dat/informací

POZNÁMKA 1 k heslu Aplikační relace používají komunikační relace pro zajištění kompletní transakce.

definition

association of two or more wireless communication devices between which a functional wireless communication link is available for mutual exchange of data/information

NOTE Application sessions engage in and complete transactions using communication sessions (see “application session”).

standard (extrakt)