Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz landmarks

term
landmark
termín
mezník
definition

point, line, or area feature, possibly associated with a node or link, that can be used to clarify the directions generated to describe a route

NOTE A landmark may not be in the Services, Administrative Areas, or Public Transportation feature themes of a GDF; a facility in which a service is located may be a landmark.

definice

geoprvek typu bod, linie nebo oblast, který lze využít pro upřesnění směrů generovaných k popisu cesty

POZNÁMKA 1 k heslu Mezník může být vztažen k uzlu nebo spojnici.

POZNÁMKA 2 k heslu Mezník se nemůže vyskytovat jako geoprvek GDF u témat typu služby, administrativní oblasti nebo veřejné dopravy.

POZNÁMKA 3 k heslu Zařízení, ve kterém je služba umístěna, může být rovněž mezníkem.

standard (extrakt)