Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz manévry

termín
manévr
term
manoeuvre
definice

GDF uspořádaná posloupnost: silničního prvku, křižovatky a jednoho nebo více silničních prvků

POZNÁMKA 1 k heslu Specifickým případem manévru je obrat.

definition

ordered sequence of a Road Element, a Junction and one or more Road Elements, and optionally associated with a Traffic Sign

standard (extrakt)
termín
manévr (MODEL omezení sítě)
term
manoeuvre (Network Restriction MODEL)
definice

stanovení nedovoleného pohybu pro určitý typ vozidla; stanoví, ze kterého INFRASTRUKTURNÍHO SPOJE není možné vjet na který (přilehlý) INFRASTRUKTURNÍ SPOJ určitého TYPU VOZIDLA v důsledku fyzických omezení

definition

a specification of impossible move for a certain type of vehicle. It specifies from which INFRASTRUCTURE LINK to which other (adjacent) INFRASTRUCTURE LINK a certain VEHICLE TYPE cannot proceed, due to physical restrictions

standard (extrakt)