Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz manoeuvres

term
manoeuvre
termín
manévr
definition

ordered sequence of a Road Element, a Junction and one or more Road Elements, and optionally associated with a Traffic Sign

definice

GDF uspořádaná posloupnost: silničního prvku, křižovatky a jednoho nebo více silničních prvků

POZNÁMKA 1 k heslu Specifickým případem manévru je obrat.

standard (extrakt)
term
manoeuvre (Network Restriction MODEL)
termín
manévr (MODEL omezení sítě)
definition

a specification of impossible move for a certain type of vehicle. It specifies from which INFRASTRUCTURE LINK to which other (adjacent) INFRASTRUCTURE LINK a certain VEHICLE TYPE cannot proceed, due to physical restrictions

definice

stanovení nedovoleného pohybu pro určitý typ vozidla; stanoví, ze kterého INFRASTRUKTURNÍHO SPOJE není možné vjet na který (přilehlý) INFRASTRUKTURNÍ SPOJ určitého TYPU VOZIDLA v důsledku fyzických omezení

standard (extrakt)