Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz measurement

term
measurement
termín
měření
definition

collection of quantitative data

NOTE 1 to entry: A measurement is made by comparing a quantity with a standard unit. Since this comparison cannot be perfect, measurements inherently include error.

definice

množina kvantitativních údajů

POZNÁMKA 1 k heslu Měření se uskutečňuje porovnáním množství s určitou standardní jednotkou. Jelikož toto srovnání nemůže být dokonalé, zahrnují měření přirozeně chyby.

standard (extrakt)