Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz metadat

termín
metadata
term
meta data
definice

data, která definují a popisují jiná data (datové registry, datové slovníky)

definition

data that defines and describes other data (data registry/data dictionary)

standard (extrakt)
14817