Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz mobile stations

term
mobile station (MS)
termín
mobilní stanice
definition

mobile communication facility capable of receiving and transmitting information from/to the base stations

definice

mobilní zařízení, které umožňuje příjem a vysílání informací z/do základnové stanice

standard (extrakt)