Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz mobile wireless communications network device

term
mobile wireless communications network device
termín
zařízení mobilní bezdrátové komunikační sítě
definition
definice

zařízení poskytující spojení do mobilní bezdrátové komunikační sítě s homogenním předáním/přenosem mezi přístupovými body sítě

standard (extrakt)