Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz mobilních zařízení

termín
mobilní zařízení
term
mobile equipment
definice

zařízení mobilní komunikace schopné příjmu informace ze zabudovaného zařízení downlinkem nebo volitelně rovněž schopné vysílání informací zabudovaného zařízení uplinkem

POZNÁMKA 1 k heslu Mobilní zařízení je obvykle zařazeno do komunikační jednotky vozidla

definition

mobile communication facility capable of receiving information from the fixed equipment on the downlink and, optionally, also capable of transmitting information to the fixed equipment on the uplink

NOTE The mobile equipment normally corresponds to the vehicle’s communication unit.

standard (extrakt)