Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz monitoring ranges

term
monitoring range (m. r.)
termín
sledovaný prostor
definition

specific three-dimensional space around the vehicle, which is divided into rear and front corner m.r., front, rear-1 and rear-2 m.r

NOTE The covered monitoring ranges depend on the intended use of the system.

definice

specifický třírozměrný prostor kolem vozidla, který je rozdělen na zadní a přední rohy sledovaného prostoru, příď vozidla, záď-1 a záď-2 sledovaného prostoru

POZNÁMKA 1 k heslu Sledovaný prostor závisí na určeném využití systému.

standard (extrakt)