Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz most appropriate PSAP

term
most appropriate PSAP
termín
nejvhodnější PSAP
definition

PSAP defined beforehand by responsible authorities to cover emergency calls from a certain area or for emergency calls of a certain type

NOTE 1 to entry: See also PSAP.

NOTE 2 to entry: A number of different instantiations of PSAP service are supported within EN 16454. A PSAP can be a Public Authority or a private service provider operating on behalf of the responsible authorities.

definice

národními orgány dopředu určené PSAP, které pokrývá tísňová volání z určité oblasti nebo pro tísňová volání určitého typu (Viz také PSAP)

POZNÁMKA 1 k heslu V rámci EN 16454 se podporuje několik různých institucionalizací služby PSAP. PSAP může být veřejnou institucí nebo soukromým poskytovatelem služby spadajícím pod působnost veřejné instituce.

standard (extrakt)