Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz nastavené rychlosti

termín
nastavená rychlost
term
set speed
definice

požadovaná cestovní rychlost, nastavená buď řidičem, nebo jiným externím systémem, než je adaptivní tempomat pro všechny rychlostní rozsahy (FSRA); maximální požadovaná rychlost vozidla kontrolovaná adaptivním tempomatem pro všechny rychlostní rozsahy (FSRA)

definition

the desired travel speed, set by either the driver or by some control system that is external to the FSRA system. The set speed is the maximum desired speed of the vehicle while under FSRA control

standard (extrakt)