Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz nejvhodnějšímu PSAP

termín
nejvhodnější PSAP
term
most appropriate PSAP
definice

národními orgány dopředu určené PSAP, které pokrývá tísňová volání z určité oblasti nebo pro tísňová volání určitého typu (Viz také PSAP)

POZNÁMKA 1 k heslu V rámci EN 16454 se podporuje několik různých institucionalizací služby PSAP. PSAP může být veřejnou institucí nebo soukromým poskytovatelem služby spadajícím pod působnost veřejné instituce.

definition

PSAP defined beforehand by responsible authorities to cover emergency calls from a certain area or for emergency calls of a certain type

NOTE 1 to entry: See also PSAP.

NOTE 2 to entry: A number of different instantiations of PSAP service are supported within EN 16454. A PSAP can be a Public Authority or a private service provider operating on behalf of the responsible authorities.

standard (extrakt)