Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz nespecifikovaný návrh

termín
nespecifikovaný návrh
term
non specified design
definice

obecně formulovaný návrh, založený spíše na požadavcích než na přesném určení podle specifikace vybavení nebo výrobce

definition

a design in generic terms based on a requirement rather than an exact identification of equipment specification or manufacturers identification

standard (extrakt)