Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz network access points

term
network access points
termín
přístupový bod sítě
definition

beacon, antenna or similar source of signal propagation and receipt together with equipment to manage communication sessions with users operating within the operating reach of the network access point and provide connectivity for the users within the operating reach of the single access point to a wider communications network

NOTE 1 to entry: A network access point may, but does not need to provide homogeneous or heterogeneous handover to another network access point.

definice

maják, anténa nebo podobný zdroj šíření a přijímání signálu společně se zařízením pro řízení komunikačních relací s uživateli provozovaných v provozním dosahu přístupového bodu sítě a poskytující konektivitu pro uživatele v provozním dosahu jednoho přístupového bodu do širší komunikační sítě

POZNÁMKA 1 k heslu Přístupový bod sítě může nebo nemůže poskytovat homogenní nebo heterogenní přenos do jiného přístupového bodu sítě.

standard (extrakt)