Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz object modelling technique

term
object modelling technique
termín
technika modelování objektu
definition

is an object-oriented development methodology, which can be applied to the formulation of an architecture

definice

objektově zaměřená vývojová metoda použitelná k formulaci architektury

standard (extrakt)