Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz oblast

termín
oblast
term
area
definice

dvourozměrná geografická oblast na povrchu země

POZNÁMKA 1 k heslu Oblast může být vyjádřena jako implicitní nebo explicitní plocha.

definition

two-dimensional, geographical region on the surface of the earth

NOTE 1 to entry: An area can be represented as an implicit area or an explicit area.

termín
oblast
term
place
definice

administrativní pojmenovaná oblast

PŘÍKLAD Stát, kraj, nadnárodní oblast nebo zastavěná oblast.

definition

administrative area of the types: Order-i Area, Country, Supra-National Area, Administrative Place A-Z or Named Area Feature of the types: Built-up Area, Named Area, District