Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz oznámení

termín
oznámení (MODEL oznámení)
term
notice (Notice MODEL)
definice

text pro informativní účely týkající se SPOJE, DIAGRAMU JÍZDY apod.; tato informace může být využita pro informace pro cestující nebo řidiče

definition

a text for informational purposes on exceptions in a LINE, a JOURNEY PATTERN, etc. The information may be usable for passenger or driver information

standard (extrakt)