Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz označení

termín
označení
term
mark-up
definice

identifikace typů elementů a struktury uvnitř dokumentu [XML]

definition

<XML> identification of element types and structure within a document

NOTE 1 to entry: The mark-up is not actually part of the content, but identifies the components and their roles.

standard (extrakt)