Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz případu užití

termín
případ užití
term
use case
definice

reprezentace sady interakcí mezi entitami mimo systém a systémem, která končí poskytnutím obchodní hodnoty

POZNÁMKA 1 k heslu Případ užití je posloupností kroků, které provede aktér (obvykle osoba, ale také externí entita, jako je jiný systém) v rámci systému, aby dosáhl jistého cíle.

definition

representation of a series of interactions between an outside entity and the system, which ends by providing business value

NOTE A use case is a sequence of actions that an actor (usually a person, but perhaps an external entity, such as another system) performs within a system to achieve a particular goal.

standard (extrakt)