Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz physical architecture

term
physical architecture
termín
fyzická architektura
definition

with respect to a Process Oriented Logical Architecture, the Physical Architecture is the allocation of the functions and data flows of the logical architecture to physical entities (but not relate to the deployment of equipment) (see Process Oriented and Logical Architecture); a Physical Architecture, whilst describing physical configurations in system terms, is not specific to any particular location

definice

logická architektura alokovaná na fyzické entity, ale neobsahující podrobnosti o instalaci konkrétního počtu systémů nebo zařízení na konkrétních geografických lokacích

POZNÁMKA 1 k heslu Fyzická architektura i přesto, že popisuje fyzické konfigurace v systému, není specifická vzhledem ke konkrétní lokaci.