Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz physical viewpoints

term
physical viewpoint
termín
fyzická rovina
definition

one of several architectural viewpoints of the system of interest, showing how the functionality from the functional viewpoint can be allocated to different physical locations and combined into different building blocks

definice

rovina znázorňující, jak lze funkcionalitu z funkční roviny přiřadit různým fyzickým místům a sloučit do jednotlivých stavebnicových prvků

standard (extrakt)