Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz požadavek

termín
požadavek
term
request (req)
standard (extrakt)
termín
požadavek
term
requirement (RQ)
definice

přání nebo potřeba uživatele, obvykle vyjádřené jednou větou, kterou je možno posléze použít při ověřování shody

definition

statement of user need, typically expressed in a single-sentence form to assist with later verification of compliance

standard (extrakt)