Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz poskytovatelů služeb

termín
poskytovatel služby
term
service provider
definice

fyzická a funkční entita odpovědná za poskytování telematických služeb svým zákazníkům

definition

physical and functional component responsible for providing telematics based services to its subscribers

standard (extrakt)
termín
poskytovatel služby
term
service provider
definice

<TARV> subjekt, který byl certifikován úřadem jako vhodný pro poskytování regulovaných nebo komerčních služeb pomocí aplikačních služeb ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Poskytovatel služby je odpovědný za sběr dat ze systému IVS, zpracování dat a poskytování zpráv jurisdikci v souvislosti s jurisdikcí specifikovanými požadavky na službu.

definition

party which is certified by an approval authority (regulatory) as suitable to provide regulated or commercial ITS application services

standard (extrakt)
termín
poskytovatel služby
term
service provider
definice

osoba nebo organizace poskytující službu, jež vyžaduje informaci o identitě vozidla, nebo jinou informaci o vozidle

definition

person or organization providing a service that requires the vehicle identity and/or other information concerning the vehicle

standard (extrakt)
termín
poskytovatel služby (AVI/AEI)
term
service provider (AVI/AEI)
definice

entita, která čte OBE uživatele a na oplátku mu poskytuje (AVI/AEI) službu

definition

entity that reads the user´s OBE and in return provides a serivce (AVI/AEI) to the user

standard (extrakt)