Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz poskytovatele služeb poskytovaných třetí stranou

termín
poskytovatel služby poskytované třetí stranou
term
third party service provider (TPSP)
definice

organizace poskytovatele služeb poskytovaných třetí stranou, uznávaná národními záchrannými sbory pro přenos TSP-eCall těmto sborům a splňující požadavky normy EN 16102

POZNÁMKA 1 k heslu TPSP má dvě role; TPS-centrum pro tísňová volání a TPS-eCall oznamovatel (notifikátor).

definition

Third Party Service Provider organisation, recognised by the national rescue authorities as being allowed to transmit TPS-eCall to them, and compliant with the requirements of EN 16102

NOTE The TPSP has two roles, TPS-eCall responder and TPS-eCall notifier.

standard (extrakt)