Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz pověření

termín
pověření
term
credentials
definice

data přenášená za účelem proklamace identity příslušné entity

definition

data that is transferred to establish the claimed identity of an entity

standard (extrakt)