Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz principal

term
principal
termín
hlavní subjekt
definition

entity whose identity can be authenticated

definice

subjekt, jehož identita může být autentizována

standard (extrakt)