Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz propojení

termín
propojení
term
junction
definice

<GDF> entita datového modelu, která reprezentuje navigační geoprvek, kterým je buď pojmenované propojení, nebo pojmenované křížení a které přiřazuje pojmenovaný navigační geoprvek k množině linií, uzlů a míst

definition

data model entity that represents a navigable feature which is either a named GDF junction or named GDF intersection, and that relates a named navigable feature to a set of links and nodes and a place

standard (extrakt)