Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz prvek systému

termín
prvek systému
term
architecture element
definice

jednotlivé prvky systému, které tvoří část komponenty nebo systému a nemusí mít nutně nezávislou provozní funkčnost

definition

a definable element of a system, which forms part of a component or system, but does not necessarily have independent operational functionality

standard (extrakt)